BODY MADE
BODY MADE

Projekt Body Made je četrti v seriji projektov, ki so namenjeni aktualiziranju tekstila in njegovih mnogoterih vlog danes. Avtorice enkrat letno pod krovnim naslovom Tekstil Zdaj! s projekti prispevajo k ohranitvi pristnega stika s tekstilom z željo, da ponovno in vedno znova pretehtajo njegovo mesto v sodobnem oblikovanju, umetnosti in družbi.

 

Tokrat je avtorska skupina Oloop v sodelovanju s plesnim raziskovalcem in umetnikom Urbanom Kmetom ter s participacijo javnosti raziskovala procese ustvarjanja in nastajanja novih oblik različnih dimenzij preko uporabe “gnetljivih” tekstilnih materialov imenovanih vlaknovine. Pri tem so namesto utečenih pristopov v oblikovanju, preizkušali tiste, ki se ponujajo v performativni ter plesno-gibalni umetnosti. Gibanje kot izhodišče za porajanje novih tekstur, form, objektov in načinov oblikovalske produkcije so v projektu stična točka med avtorji. Pri tem uborabljajo gibalne igre, ki se preko raziskovanja razvijejo v uprizoritvene in koreografske postopke ter “score” tj. partiture ali dogovore.

 

Oblikovalski projekt raziskuje nenehna pogajanja med telesom, objektom, prostorom in procesom ter tem, kako ti medsebojno vplivajo in oblikujejo drug drugega. Na ta način so na javnih dogodkih in ob sodelovanju publike nastajale eksperimentalne serije hipnih objektov, v kateri sta material in proces medsebojno odvisna.

 

Začetki raziskav teh postopkov skupine Oloop segajo v leto 2017 v projekt Roke gledajo, oči tipajo izvedenem v MGLC, kjer je so avtorice izvedle dogodek Oblikovanje s telesom. Rezultati so bili podani v strokovnem besedilu dr. Barbare Predan za Likovne besede št. 107, 2017 ter na konferenci XXI Generative Art Conference – GA decembra 2018 pod naslovom Fleeting Impressions of the Individuals prav tako njenim avtorstvom.

 

Predanova pravi: »Čeprav se morda sliši nenavadno, da tekstilne oblikovalke v svoje raziskovalno delo vključujejo elemente zvoka, giba, telesa, pa je to za skupino Oloop le logična nadgradnja preteklega dela,« in nadaljuje: » S svojim delom pred nas vsakič znova postavljajo vprašanja o primarni vlogi oblikovanja in o njegovem namenu, ob neprestanem raziskovanju novih področij oblikovalskega potenciala. Njihov fokus je raziskovanje procesa zaznavanja, nastajanja, igranja, učenja, delovanja in sodelovanja. Vse to jim omogoča nastanek ene od različic izdelka, včasih tudi le hipnega rezultata. Poudarek je na različici, saj se vsaka najmanjša sprememba v omenjenem procesu takoj izrazi v danem eksperimentu, v lastnem odtisu posameznika. In to je tisto bogastvo, tista emocija, ki njihovo delo ločuje od tipičnih oblikovanih izdelkov. Odlikuje jih vzpostavljanje alternative obstoječemu. Prav to pa je privilegij, ki si ga redko dopustimo raziskovati, četudi gre ravno v tem raziskovanju za bistvo, ki polni nas – s tistim prepogosto spregledanim smislom, ki nam omogoča, da svet okoli sebe vidimo, slišimo, otipljemo, se v njem gibljemo drugače. Omogoči nam spremenjen odnos do okolja, v katerem smo. In s tem ko se spremeni naš odnos, se spremeni tudi naše nadaljnje delovanje.«

 

Fotografija: Tjaša Bavcon in Kristjan Jarni

_mg_5704
_mg_5697
_mg_5735
_mg_5756
_mg_5855
_mg_5653
_mg_5957
_mg_5827
_mg_5781