POZIV ZA OPRAVLJANJE NALOG IN STORITEV NA PODROČJU KOORDINACIJE, PROMOCIJE, OBLIKOVANJA, USPOSABLJANJA IN PRIPRAVE UČNEGA GRADIVA V OKVIRU PROJEKTA»RAZKRITE ROKE – HUMANI IN POSLOVNI USPEHI«
POZIV ZA OPRAVLJANJE NALOG IN STORITEV NA PODROČJU KOORDINACIJE, PROMOCIJE, OBLIKOVANJA, USPOSABLJANJA IN PRIPRAVE UČNEGA GRADIVA V OKVIRU PROJEKTA»RAZKRITE ROKE – HUMANI IN POSLOVNI USPEHI«
 1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva so naloge in storitve na področju koordinacije, promocije, oblikovanja, usposabljanja in priprave učnega gradiva v okviru projekta »Razkrite roke – humani in poslovni uspehi«. Pozivamo ustrezne izvajalce posameznike ali pa skupine izvajalcev, ki bodo lahko opravili obsežne predvidene naloge glede na delovni program in terminski načrt operacije.

Pri izbranih izvajalcih bomo kot kriterij upoštevali ceno in reference.

 

 1. AKTIVNOSTI oziroma OBVEZNOSTI IZVAJALCA

 

Izvajalec za naročnika v okviru te ponudbe opravi naloge in storitve na področju koordinacije, promocije, oblikovanja, usposabljanja in priprave učnega gradiva, in sicer:

 

KOORDINACIJA:

 • Kreativno vodenje, pomoč pri vsebinski koordinaciji operacije in izvedbi usposabljanj za obdobje od začetka septembra 2016 do konca avgusta 2017

Predvideno število ur: 450 ur

 

IZVEDBA USPOSABLJANJ:

 • Izvedba usposabljanj in mentorstvo udeleženk projekta »Razkrite roke – humani in poslovni uspehi« naslednjih sklopov:
  • Socialne veščine
  • Preoblikovanje-produkcija
  • Oblikovanje poslovnega modela in prodaja izdelkov na spletni strani
  • Uspešno trženje in tržno komuniciranje na spletu
  • Ustvarjanje video vsebin
  • Humanitarno in pedagoško delo
  • Upravljanje spletne strani
  • Izvedba Promocije

Skupno predvideno število ur namenjenih izvedbi usposabljanj: 261 ur

 

PROMOCIJA, INFORMIRANJE KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO:

 • Idejna in vsebinska zasnova prvega dela promocijskih dogodkov operacije za javnost, medije in ranljivo skupino, oktober 2016 (2 za javnost, 1 za ranljivo skupino)
 • Idejna in oblikovna zasnova posebnega promocijskega dogodka operacije za javnost, november 2016 (izložbeno okno, 30 dni)
 • Idejna in vsebinska zasnova vmesnih promocijskih dogodkov operacije za javnost, medije in ranljivo skupino, feb-apr 2017 (3 za javnost, 1 za ranljivo skupino)
 • Idejna in vsebinska zasnova zaključnega promocijskega dogodka operacije – razstave, julij 2017
 • Oblikovanje dveh promocijskih stojal
 • Oblikovanje, montaža promocijskega gradiva za prvi del promocijskih dogodkov operacije (2 spletni vabili, plakat, program, vizitke)
 • Oblikovanje, montaža promocijskega gradiva za vmesne promocijske dogodke operacije (3 spletna vabila, plakat, program, fotografije)
 • Oblikovanje, montaža promocijskega gradiva za zaključni promocijski dogodek operacije – razstavo (1 spletno vabilo, program, plakat, grafična podoba razstave, video, zgibanka)
 • Dokumentarne fotografije za razstavo, promocijske dogodke in spletno stran
 • Pisanje tekstov za medije in informiranje javnosti (članki, besedila, obvestila, splet, FB)

 

 1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

 

Izvajalec se obveže, da bo:

 • pri izvedbi del upošteval že izdelan plan projekta, kakor bil tudi oddan v vlogi na javni razpis;
 • da bo za naročnika pravočasno posredoval vse potrebne podatke in informacije, ki jih bo naročnik kot vhodne podatke in informacije potreboval za izvedbo dogovorjenih storitev;
 • da bo opravil vse dogovorjene obveznosti v dogovorjenem roku oz predvidenem terminskem načrtu operacije;
 • tekom celotne izvedbe projekta z naročnikom komuniciral, po potrebi posredoval dodatne podatke in informacije.

 

 1. ROK ZA ODDAJO PONUDB

 

Ponudbe za opravljeno celotno storitev zbiramo do vključno 25. avgusta 2016. Ponudbe naj vsebujejo ceno za celotno storitev in za posamezne sklope in ustrezne reference oziroma izkušnje prijaviteljev.

 

 

 1. OBDOBJE IZVAJANJA

 

Izvajalec bo za naročnika navedena dela opravljal v času od 1. 9. 2016 do najkasneje 31. 8. 2017.