PREDSTAVITEV TEXTILE ARTS CENTRA IZ NEW YORKA
PREDSTAVITEV TEXTILE ARTS CENTRA IZ NEW YORKA
Textile Arts Center iz New Yorka je eden vodilnih centrov na svetu, kjer se tekstil kot medij raziskuje, promovira in aplicira v različne kontekste in za različne ciljne skupine.
 
Predstavitev Textile Arts Center iz New Yorka je uvodno predavanje v projekt Razkrite roke 3, vendar se tematika povezuje tudi s projektom Tekstil ZDAJ! in je zato je namerno umeščen še v obdobje delovanja naše odprte tekstilne delavnice v Ljubljani.
 
Naši gostji bosta gospa Kelly Valletta, direktorica ustanove in gospa Isa Rodrigues, vodja umetniškega oddelka centra. Predstavili nam bosta področja delovanja centra, tekoče programe in projekte, izobraževanja za različne starostne skupine ter način sodelovanja z lokalno skupnostjo. Želimo, da se navdušenje, ki ga gojita do tekstila, šiti med nas.
 
Dobrodošli na zanimivo predavanje in druženje!
 
KJE: Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana
KDAJ: Sreda, 26.10.2016, 17.00 -20.00
 
KJE: Hiša Sreče, Cesta Maršala Tita 63, Jesenice
KDAJ: Petek, 28.10.2016, 16.00 – 18.00
 
 
 
Več informacij o Textile Art Center iz New Yorka
 
Textile Arts Center (TAC) je idejno zasnovala umetnica Višnja Popović, ki je okoli sebe zbrala skupino podobno-mislečih posameznikov in soustanoviteljev – Owyn Ruck, Iso Rodrigues in Kelly Valletto. Slednji dve gostimo v Sloveniji.
 
Center je bil ustanovljen z namenom, da poveže in okrepi skupnost ljudi, ki se ukvarja s tekstilom ter da zagovarja in širi ideje o pomenu ročne produkcije.
 
Ustanovljen je bil leta 2009 v Brooklynu v New Yorku z namenom, da ponudi opremljene ateljeje za tekstilno-umetniško produkcijo, programe za izobražebvenja odraslih in otrok kot tudi umetniško-rezidenčne programe in knjižnico s specializirano literaturo.
V letu 2011 je odprl vrata tudi v Manhattanu in gostil poleg izobraženj za otroke in odrasle tudi residence za “work in progress” programe ter različne dogodke povezane s tekstilom in tekstilnim ustvarjanjem.
 
Danes je prostor opremljen s 45 statvami in drugim tkalskim orodjem za različne tehnike, dimenzije in načine tkanja. Z zagotavljanjem odličnih pogojev dela umetnikov, študentov in rokodelcev opolnomoča skupnost tekstilcev in širi zavedanje o pomenu ročnega dela.
 
Center ponuja izobraževanja iz – ročnega tkanja, izdelovanja tapiserij, barvanja z naravnimi in sintetičnimi barvili, shibori in tie dye tehnike, tiska s šablonami, strojnega pletenja, predanja, polstenja, šivanja, vezanja knjig in še bi lahko naštevali.
 
Ljudje ga obiskujejo iz različnih osebnih razlogov. Nekateri, da bi vključili tekstil v svoje umetniško delo, drugi da bi ponovno vzpostavili stik s tekstilnim ustvarjanjem, tretji spet, da bi razšitili svoj tekstilen repertoar in mnogi le zato, da bi dobili izkušnjo dela s svojimi rokami. Včasih si ljudje na ta način želijo uvesti spremebe na svoji poslovni poti, zagnati nov posel ali narediti poseben projekt ali kolekcijo izdelkov. Prihajajo zato, da bi se učili obdani z ljudmi, ki aktivno delujejo v svetu tekstila. Tako vstopijo v živahno tekstilno skupnost.
Vsi vodilni uslužbenci centra so namreč tudi sami tekstilni umetniki ali oblikovalci.
 
Veščine, ki jih učijo v TACu so lahko izjemno opolnomočujoče. Tekstil zaseda velik del našega vsakdanjega življenja in zgodovine človeštva. V centru verjamenjo, kako pomebno je, da se prenašajo tradicionalne veščine z namenom podpiranja tekstilnih inovacij.
 
 

 

»Operacijo Razkrite roke 3, humani in poslovni uspehi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada www.eu-skladi.si in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.