SKUPNA TLA
SKUPNA TLA

Skupna tla je participatoren razstavni dogodek, ki bo v oktobru in novembru povezoval Jesenice, Ljubljano in Reykjavik. Predstavlja avtentično oblikovalsko prakso, ki jo skupina Oloop razvija in raziskuje že vrsto let. Njihov fokus je usmerjen v to, kako sodobno oblikovati produkte, obenem pa odpreti oblikovalski proces anonimnim participacije željnim posameznikom ali skupnostim. Le-ti se ustvarjalnemu procesu tekstilnih oblikovalk pridružujejo s svojimi vsebinami, znanjem in ročnimi spretnostmi. Tako cilj oblikovalskega dela ni več le oblikovanje samo, temveč tudi vodenje in podpora kreativnih procesov v posamezniku/skupnosti z namenom, da bi bili produkti izraz soustvarjanja, prepleta različnih praks in osebnih notranjih procesov.Razstava in participatorni dogodki Skupna tla povezuje avtorice s kulturno mešano skupino priseljenk iz Jesenic in Ljubljane (natančneje Fužin). Skupaj raziskujejo spomine na copate, ki so se jih naučile izdelovati od svojih ženskih prednic. Ta tradicionalen predmet skozi participatorno raziskovanje doživlja oblikovne transformacije ter posodabljanja.

 

Razstavni dogodek je del celoletnega projekta z imenom Balkanski copat na poti na Islandijo, ki ga vodita Zavod Oloop Ljubljana in Dobrodelno društvo Up iz Jesenic. Svoje rezultate bo v novembru predstavil v Grofin Culture House v Reykjaviku. Daljnosežen namen projekta je živahna kulturna izmenjava med Slovenijo in Islandijo na področju sodobnega tekstilnega oblikovanja.

 

 

KJE  Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

KDAJ  Otvoritev razstave 22.10.2015 ob 18.00 uri