RAZKRITE ROKE / Humani in poslovni uspehi
RAZKRITE ROKE / Humani in poslovni uspehi

Razkrite roke – humani in poslovni uspehi  je projekt namenjen ranljivim skupinam ljudi – predvsem priseljencem in invalidnim osebam – živečih na Jesenicah z željo, da jih dodatno izobražuje – iz tekstinega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih veščin – ter jih na ta način psihosocialno opolnomoči.

 

Cilj projekta je priprava kolekcije tekstilnih izdelkov namenjenih trženju in spletni prodaji, izdelava in zagon prodajne spletne strani ter so-ustvarjanje predstavitvenega videa z namemom nastopa in promocije na platformi množičnega financiranja – Wemakeit.

 

Večina usposabljanj se bo dogajala v dopoldanskem času (1 x tedensko) na Jesenicah v Hiši sreče. Nekaj trženjskih predavanj bo izpeljanih v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani, humanitarne aktivnostih pa se bodo izvajale v Azilnega doma v Ljubljani. Določena usposabljanja boto vodili znani mentorji – Nataša Briški (znotraj sklopa delavnic na temo promocije) in Lucija Ćirović – Fata, na temo nastopanja v javnosti in pred kamero. Projekt se bo zaključil z večjim razstavnim dogodkom julija 2017 v centru Ljubljane. 

 

Aktivnosti projekta

7 delavnic iz tekstilnega oblikovanja izdelkov za dom namenjenih spletni prodaji

8 delavnic iz osnov promocije, javnega nastopanja, pisanja promocijskih tekstov

6 delavnic iz ustvarjanja video vsebin – snemanja, nastopanja pred kamero, maske in kostumografije, montaža dokumentarca za potrebe promocije

4 delavnice iz veščin za upravljanje spletne strani in socialnega omrežje Fb

4 delavnice osnov spletne prodaje, izdelave poslovnega modela

4 delavnice iz trženja in tržnega komuniciranja na spletu

9 delavnic iz humanitarnega in pedagoškega dela, kjer se bo tekstilno ročno ustvarjanje poučevalo med prosilkami za azil v Ljubljanskem azilnem domu

3 delavnice za krepitev socialnih veščin, nenasilne komunikacije, dialoškega reševanja konfliktov

zaključni razstavni dogodek v Ljubljani

5 večjih promocijskih dogodkov v različnih krajih Slovenije

 

Kazalniki
Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program: 45
Zaposlitev predstavnice iz ranljive skupine: 1

 

Otipljivi rezultati
Kolekcija tekstilnih izdelkov za dom

Spletna trgovina za prodajo tekstilnih izdelkov

Video dokumentarec

 

»Operacijo Razkrite roke 3, humani in poslovni uspehi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada / www.eu-skladi.si / in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«  Referenčna številka: 3340-16-241001. Operacija je sofinancirana v višini 113.633,20 EUR.

 

Fotografija: Jarni Kristjan in Oloop

rr_blazine_foto-aleksander-lilik_int
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-02
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-06
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-05
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-04
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-03
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-10
img_0207_int
img_0177_int
img_0118_int
kj_l7639a_int
rr_oloop_foto-kristjan-jarni-21
img_3249
rr_promocija-z-mojco-mavec
img_2935-2