MED ZNOTREAJ IN ZUNAJ
MED ZNOTREAJ IN ZUNAJ

Med znotraj in zunaj je Oloopov sedmi projekt, ki je namenjena aktualiziranju tekstila in njegovih mnogoterih vlog v današnjem času z željo po prispevku k ohranitvi pristnega stika s tem materialom ter potrebi, da ponovno in vedno znova pretehta njegovo mesto v sodobni družbi.

 

Tokart smo s participatorno javnostjo izkustveno raziskovali možnosti njegove umestitve med telo in prostor. To je bil eksperiment ponovnega, predvsem pa zavestnejšega vnašanja tekstilnih površin v prostor v najširšem pomenenu besede – v notranji in zunanji, v intimni in javni, v simbolični in konkretni. Tekstilna površina je namreč glede na oddaljenost od telesa, lahko v vlogi oblačila, stene, domovanja, ograje, pa tudi nacionalne meje.

 

Na projektu, ki se je dogajal v Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana med 8. in 21.oktobrom 2018, smo gostil ameriško umetnico Liz Collins in domače umetnice – vokalistko Ireno Z. Tomažin, koreografinjo Valentino Čabro in slikarko Joni Zakonjšek. Skupaj z njimi smo izvedli 7 eksperimentalnih dogodekov za javnost, otvoritveno predavanje Liz Collins in zaključni dogodek z ogledom tekstilne instalacije, videa Mihe Možine ter govorom Barbare Predan, ki je bila tudi kustosinja razstave.

 

Dialektika med zunaj in znotraj je vedno tesno povezana s tekstilom, pa naj gre za vprašanje ovoja, membrane, zastora, ograje, celo fasade. V nas premošča na videz nepremostljivo – sočasno potrebo po skritosti in izpostavljenosti ali razmejitvi in povezanosti. Drugače povedano – vsaka meja (tudi tekstilna) je ločnica, ki ločuje tisto, kar je znotraj in tisto, kar je zunaj, a obenem je res tudi nasprotno, da taista površina ustvarja stik zunanjega in notranjega.

 

Projekt je prispeval k obujanju uporabe tekstila v prostoru ter izobraževal in navdihoval kreativne posameznike, da znova raziščejo možnosti, ki jih ponujajo tovrstni procesi in znanja, tako v profesionalnem kot osebnem življenju.

 

 

Besedilo: Jasmina Ferček

Fotografija: Tjaša Bavcon

_mg_3443
_mg_3474
_mg_3593
_mg_3517
_mg_3613
_mg_3681
_mg_4257
_mg_4193
_mg_4179
_mg_4160
_mg_4353
_mg_4468